top of page

 Polski Język Migowy (PJM)
(Polish Sign Language)

Stories in Polish Sign Language are made in collaboration with the Section for Sign Linguistics of the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw, under the guidznce of dr hab. Paweł Rutkowski.
PJM PLAYLIST

Basia i Bąbelek: COVID-19

Koronawirus: Książka w polskim języku migowym

Cześć, nazywam się Koronawirus!

Lubię czytać

Buty Stongi

Myj ręce! COVID-19

bottom of page